1 Personuppgifter

Personuppgifter är data och bedömningar som kan relateras till en identifierbar person. Detta kan till exempel vara namn, bostad, telefonnummer, e-postadress eller IP-adress.

Behandling av personuppgifter är föremål för den norska personuppgiftslagen och Norges sjömatråd är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i anslutning till användningen av våra tjänster och produkter, såväl som personuppgifter som vi samlar in och förbereder i de syften som framgår nedan.

En del företag behandlar data på vårt uppdrag. Dessa kallas för personuppgiftsbiträden. När vi använder personuppgiftsbiträden, har vi biträdesavtal på plats som reglerar hur personuppgiftsbiträdena får behandla data som de tillgår. Dessa avtal reglerar vilka personuppgifter som får användas på uppdrag för Norges sjömatråd.

2. Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in uppgifter som du förser oss med och uppgifter om hur våra tjänster används. I vissa fall erhåller vi även information från tredje part.

2.1. Uppgifter som du förser oss med

När du registrerar dig som användare hos oss (lämnar ut dina personuppgifter via ett formulär eller e-postmeddelande), då förser du oss med uppgifter som vi lagrar på vår plats. Dessa uppgifter lagras i vår databas för att genomföra eller säkerställa leveransen av tjänsten som du har beställt, såväl som att förbättra våra tjänster och förhindra bedrägeri. Vi lagrar även data när du kontaktar oss, till exempel genom att skicka oss ett mejl, så att vi kan besvara dina frågor.

2.2. Uppgifter som samlas in genom användning av våra tjänster

När du använder våra tjänster, registrerar vi uppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Vi gör detta för att förbättra våra tjänster och anpassa innehåll efter dig. Vi samlar till exempel in uppgifter om hur du besöker våra webbplatser och vilka andra webbplatser som du använder. Om du är en användare av Market Insight, lagrar vi även data om vilka rapporter du använder.

Uppgifterna som vi samlar in kan delas på följande sätt:

2.2.1. Uppgifter om din enhet och ditt nätverk
Vi registrerar uppgifter som produceras av användares enheter och anslutningen av deras enheter till våra tjänster. Exempel på sådana uppgifter är enhetstyp, operativsystem, webbläsarinformation, IP-adress, cookies och olika identifikationsfiler.

Vi anpassar hur vi visar våra tjänster efter enheten du använder. När du använder en mobiltelefon för att besöka oss, då förser vi dig med tjänster som kan visas på denna typ av enhet.

2.2.2. Uppgifter om användning av tjänsterna
När du besöker en webbplats som Norges sjömatsråd äger, då registreras din aktivitet automatiskt i vårt mätningsverktyg. Vi använder denna information till att förbättra våra tjänster och för att förse dig med innehåll och marknadskommunikation som är anpassad efter ditt användningsmönster.

Vi samlar in historik för att se vilka av våra sidor som läses mest och vilka sökningar efter sidor som inte ger tillgång till bra innehåll. Baserat på denna historik, kan vi presentera bättre innehåll som är mer anpassat efter dig.

2.2.3. Cookies, lokal lagring
När du använder tjänster från Norges sjömatsråd, lagras cookies och andra data lokalt på din enhet. Dessa cookies lagras i webbläsaren som du använder – dessa är textfiler som vårt system läser.

När vi lagrar dessa data, gör vi det eftersom vi vill förenkla användningen av våra tjänster och göra det enklare att förse dig med relevant information när du besöker oss. Cookies och annan lokal lagring används för att komma ihåg inställningar och justeringar som du har gjort. Cookies används också för att mäta trafiken på våra webbplatser. Se en sammanfattning av cookies och andra lokalt lagrade data här.

2.2.4. Information om ditt användarkonto och kundrelation
Om du är en registrerad användare, lagrar vi information om ditt användarkonto, dina val och registrering i vår del Mina recept . Detta är informationen som vi lagrar för att kunna administrera relationen mellan dig och oss.

3. Till vad använder vi uppgifterna?

Vi arbetar hela tiden med att erbjuda dig bästa möjliga tjänst och att du ska få en bra upplevelse när du besöker oss. Vi kommer endast att använda dina uppgifter för att:

3.1. Leverera överenskomna tjänster till dig

Personuppgifter används tillsammans med andra data för att leverera tjänster som vi har kommit överens om med dig. Vi använder dessa data för att säkerställa användarupplevelsen genom anpassad visning baserat på tidigare besök och typen av utrustning som du använder för att besöka oss.

3.2. Generera statistik

Vi förbereder statistik och identifierar trender för att utveckla och förbättra våra webbplatser.

3.3. Förbereda personligt anpassade tjänster

Vi använder data om hur du använder våra tjänster för att erbjuda dig anpassat innehåll och anpassning av tjänsten och anpassar visningen för senare besök, och vi kan även ge rekommendationer om andra tjänster eller innehåll baserat på detta.

3.4. Mäta och rikta effekten av reklam

När vi visar reklam vill vi ge dig det som passar dig bäst och mäta hur effektivt detta är. Baserat på vår information kan vi även kontrollera hur många gånger du kommer att se en annons.

3.5. Begränsa åtkomsten till våra system

Vi använder information som vi har om våra användare för att begränsa åtkomsten till våra system och för att kontrollera om dessa har missbrukats. Falska profiler, spamming och försök att logga in på konton som andra har hos oss.

3.6. Dela vårt innehåll

På våra webbplatser hittar du funktioner för att dela innehåll med andra. För detta använder vi data från din enhet för att använda delningsfunktioner på Twitter och Facebook. Dessutom använder vi ett system för att dela innehåll via e-post.

4. Vilka delar vi data med?

Data som vi har om dig kan delas med andra när så lämpligt i syften som är beskrivna i denna policy. Vi kommer inte att sälja eller kommunicera personuppgifter på något annat sätt än de som är beskrivna här, såvida det inte uttryckligen har avtalats med dig.

I en del fall kan vi komma att dela data som inte är personuppgifter (användardata) med annonsörer som vi samarbetar med för att kommunicera riktat innehåll. Vi kommer inte att direkt dela identifierbara uppgifter (namn, telefonnummer osv.) utan ditt uttryckliga samtycke.

4.1. Offentliga myndigheter

Eftersom vi är skyldiga enligt lag att föra ett register med exportörer av norska sjömatsprodukter, delar vi dessa personuppgifter med Norges närings- och fiskeridepartement, norska myndigheten för livsmedelssäkerhet samt norska tull- och statistikmyndigheter.

Utöver detta delar vi endast det som vi är skyldiga att dela. Om vi misstänker ett lagbrott i anslutning till användningen av våra tjänster, kan vi anmäla detta till en offentlig myndighet.

5. Hur man kan få se, rätta eller ta bort uppgifter som vi har om dig

Vi vill ha en så uppdaterad information om dig som möjligt

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla behandlingens ändamål och våra rättsliga skyldigheter.

Om du hittar ett fel eller anser att vi har uppgifter om dig som är felaktiga, då kan du få dessa ändrade eller ändra dem själv. Så här gör du:

5.1. Poster i exportregistret

Om du finner att dina uppgifter är felaktiga, kan de flesta av dessa ändras genom att logga in på ”Min sida” på seafood.no – en del av dessa uppgifter kan endast ändras av oss och om du finner ett fel i dessa ber vi dig att kontakta oss via service@seafood.no för att få dem ändrade.

5.2. Administration och borttagning av cookies

Vi har skapat en sida om hur vi använder cookies. Där beskriver vi hur du kan administrera dem själv.

6. Förändringar

Vi kommer att uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla förändringar på våra webbplatser eller i vår policy. Vi kommer att erbjuda information om tjänsterna som påverkas i synnerhet.

Senaste gången som denna integritetspolicy uppdaterades var:  mars 2019

Om du vill kontakta oss beträffande denna policy eller gällande uppgifter som vi kan ha, kontakta oss då via service@seafood.no.