Hoppa till huvudinnehållet
Berättelser från Norge

Uppfinner en ny industri – havsodling

Den norska havsodlingsindustrin frodas tack vare Norges spektakulära naturlandskap – det kalla, klara vattnet i de norska fjordarna erbjuder perfekta förhållanden för att odla fisk.

Uppfinner en ny industri – havsodling

I Norge började vi odla fisk på 1970-talet, när vi födde upp den första havsodlade norska laxen någonsin i flytande havsburar. Idag fortsätter Norge att använda sin expertis inom etologi, marinbiologi och teknik för att säkerställa livsmedelssäkerhet och industrins framtid. Det finns strikta åtgärder på plats för att säkerställa att vi ger industrin möjlighet att utvecklas samtidigt som vi respekterar det omgivande ekosystemet.

Vi bryr oss om vår fisk

Vår omfattande erfarenhet tillsammans med avancerad teknik ger oss möjlighet att stödja en hälsosam och säker utveckling för vår fisk i alla led i leveranskedjan. Varje odling måste ha en verksamhetslicens och vara belägen i ett område som skyddar miljön och inhemska bestånd. Vi tillämpar strikta kriterier som odlingarna måste uppfylla för att erhålla en licens:

Odlingarna måste ligga på öppet hav, i det kalla och klara vattnet i våra fjordar och på tillräckligt avstånd från sjöfartsområden. Fisken måste ha gott om utrymme för att simma och växa i en ren miljö. Vi garanterar minst 97,5 % vatten för varje 2,5 % lax. När produktionsplatsen är godkänd måste den samtycka till en strikt och regelbunden övervakning.

Odlingarna får vila mellan varje odlingscykel för att bevara den naturliga miljön. Under denna period övervakas havsbotten noggrant. Vi begränsar antalet odlingar till färre än 750 stycken per 28 953 kilometer kuststräcka och licenser beviljas sparsamt för att undvika en överdimensionering. All vår fisk behandlas med största omsorg. Det är inte bara rätt sak att göra, utan stress påverkar även fiskens smak. Odlingar som bryter mot våra lagar åläggs kraftiga böter.

Bli världsledande inom havsodling

Under de 40 åren som gått sedan våra första laxodlingar har de norska metoderna för havsodling utvecklats snabbt. Tack vare ett nära samarbete mellan forskare och fiskodlare är vi nu i stund med att bestämma om andra arter är lämpliga för odling, till exempel torsk och hälleflundra. Fjordöringen har utvecklats i våra avancerade havsodlingsmetoder. De föds upp i nätkassar på öppet vatten och matas med foderformler som producerar en fisk av högsta kvalitet.

För att bli världsledande inom havsodling har Norge tillämpat strikta riktlinjer, nära övervakning och ett oavbrutet åtagande beträffande forskning och utveckling. Till hit hör investeringar på cirka 150 miljoner kronor från fiskodlare varje år (utöver det som staten investerar) för att finansiera forskning och utveckling.