Hoppa till huvudinnehållet
Sjömat från Norge

Hålla samhällen flytande

Norge är ett litet land med världens näst längsta kustlinje. De flesta av våra samhällen ligger på kusten och är beroende av havets resurser.

Den norska livsstilen

Torsk, lax, sill, kungskrabba. De är några av de norska delikatesser som både blir till fantastiska måltider, och dessutom livnär blomstrande och dynamiska samhällen längs kusten. Norge är ett relativt litet land med världens nästa längsta kustlinje. Det är därför logiskt att de flesta av våra byar och städer ligger vid kusten. Oräkneliga samhällen, stora och små, ligger utspridda längs den 2 975 mil långa fastlandskusten och på de många öarna. Fiske, handel och sjöfart har alltid varit hörnstenar i den norska livsstilen.

Säkrar framtiden

Sjömatsindustrin är inte bara viktig för den norska ekonomin, utan för varje enskild stad och by och människorna som bor där. Tillväxt inom fiske- och havsodlingssektorn innebär arbetstillfällen och inkomst för många fler än dem som är direkt involverade i industrin. Detta säkrar i sin tur framtiden för många människor. För vart tionde jobb inom det norska fiskets kärnverksamhet skapas åtta jobb i andra sektorer i den norska ekonomin. För varje norsk krona som genereras i fisket genereras 3,5 norska kronor i andra sektorer.

Det här är kanske enklast att se i norr, där sjömatsindustrin utgör samhällets grundstomme. Här är avstånden långa och tätorterna få. Men så länge fisket är igång finns det liv i de små arktiska fiskebyarna – vare sig du arbetar inom industrin eller är lastbilschaufför, lärare eller polis.

Vad håller samhällena flytande?

Den norska sjömatsindustrin tänjer på gränserna för att vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Dess framgång bör inte bara bedömas efter vinst, utan även efter den positiva inverkan den har på människor och miljön. Fisket i Norge handlar om överlevnad. Men det är också en berättelse om yrkesskicklighet och att leva i harmoni med naturen. Fisk är det vi kan och många av de här fiskebyarna har förlitat sig på fisket i århundraden. Vi vill att människor ska kunna fortsätta att livnära sig på havet och ta hand om våra naturresurser. För att göra det behöver vi använda vår lokala expertis och fortsätta att fånga eller odla, bearbeta och exportera världen bästa sjömat. Det är det som håller de här samhällena flytande.